Start of page

Filter publications by
Select time frame

Publications (559)

Object 73 – 84 of 559Switzerland’s international cooperation is working. Final report on the implementation of the Dispatch 2017–20

The Federal Council has submitted to Parliament the final report on the implementation of the dispatch on Switzerland's international cooperation 2017–2020.


Flyer: International Cooperation Strategy 2021-2024

Through its international cooperation, Switzerland contributes to poverty reduction and sustainable development in developing countries. This flyer explains the objectives and priorities of this strategy for the years 2021-2024.Synopsis of Bank-Funded BRT Projects

This document serves as an inventory and synopsis of the completed Bank-funded Bus Rapid Transit (BRT) projects from the year 2000 through September 2018. It documents findings related to select aspects discussed in the case study cities, including significant experiences, challenges, successes and lessons learned, to relay practical, ground-level guidance on BRT planning and implementation. This guide also serves to enrich the global body of knowledge related to BRT development and implementation. The target audience includes the World Bank’s transport practitioners, client cities, partners, and stakeholders.
Đánh giá sự thích ứng với ngập lụt đô thị và quản lý thoát nước của Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu

Ấn phẩm lần này tập trung vào lĩnh vực quản lý thoát nước và khả năng thích ứng của đô thị đối với ngập lụt dưới tác động của Biến đổi khí hậu. Mục đích của tài liệu này là nghiên cứu đánh giá kế hoạch ứng phó úng ngập, quản lý hạ tầng thoát nước đô thị ở Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị xem xét đến yếu tố BĐKH. Tài liệu này tổng kết những kinh nghiệm chúng tôi tích lũy được trong nhiều năm hợp tác và hoạt động trong lĩnh vực quản lý thoát nước đô thị. Chúng tôi mong rằng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp quý độc giả và các cơ quan, đơn vị tham gia Chương trình sẽ có được cái nhìn tổng quan về chính sách cũng như các giải pháp kỹ thuật được trình bày, trên cơ sở đó có thể áp dụng được một số bài học kinh nghiệm trong công việc của mình.
Object 73 – 84 of 559

Last update 26.01.2022