Promjena imena

Švicarke i Švicarci koji žive u inostranstvu, kao i njihovi bračni drugovi ili njihove partnerice i partneri obavezni su da prijave svaku promjenu imena ili prezimena švicarskom predstavništvu koje je nadležno za njihovo mjesto prebivališta kako bi se ažurirali podaci u različitim švicarskim registrima.