Kultura

Odnosi između Švicarske i Bosne i Hercegovine u oblasti kulture su veoma jaki. Švicarska pruža podršku razvoju kulture u BiH još od kraja rata 1995. godine.  U početku je fokus bio na rekonstrukciji različitih kulturnih institucija. Kasnije je usmjeren na oživljavanje nezavisne kulture i lokalne scene kroz podršku pojedinačnih inicijativa i investiranje u izgradnju kapaciteta.

Do kraja 2016. godine oko 500 kulturnih projekata - malih akcija, nacionalnih i regionalnih projekata - podržani su od strane Ambasade Švicarske direktno, posredstvom organizacija pod mandatom vlade  (Ured za saradnju Pro Helvetia u Sarajevu) ili finansijski podržanih fondova za kulturu (Balkanski fond za umjetnost i kulturu). 

Korisni linkovi

Umjetnost i kultura – pokretači društvenih promjena (informacije o švicarskom angažmanu u oblasti kulture u partnerskim zemljama i regijama)

Artlink (fond za podršku produkcije i kulturnih manifestacija u Švicarskoj uz učešće umjetnika iz Afrike, Azije Latinske Amerike i istočne Europe (zemlje van EU)

The Fund Visions sud est  (podrška filmske produkcije iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, i istočne Europe (zemlje van EU) i  njihova distribucija u  Švicarskoj)

Pro Helvetia (fond za podršku i promicanje švicarske umjetnosti i kulture)

Traduki (program potpore za prevođenje sa i na jezike jugoistočne Europe)