Viza i ulazak u zemlju

Viza – ulazak i boravak u Švicarskoj

Informacije o zahtjevima o ulasku u Švicarsku i prijavi boravka, procedurama pri predaji aplikacije za vizu, formularima i troškovima aplikacije za vizu

Informacije i kontakti

Lista mjesta za izdavanje informacija i kontakata vezanih za ulazak i boravak u Švicarskoj

Sadržaj ove stranice je omogućen na sljedećim jezicima:

German

French

Italian

English

Živjeti u Švicarskoj

Šta trebate znati o boravku, studiranju i radu u Švicarskoj za strane državljane

Sadržaj ove stranice je omogućen na sljedećim jezicima:

German

French

Italian

English

Informacije o Švicarskoj

Rezime generalnih informacija o Švicarskoj i linkovi 

Sadržaj ove stranice je omogućen na sljedećim jezicima:

German

French

Italian

English

Poslovanje u Švicarskoj

Snaga Švicarske kao jednog od najuspješnijih mjesta za poslovanje na svijetu

Sadržaj ove stranice je omogućen na sljedećim jezicima:

German

French

Italian

English