Bilateralni odnosi Švicarska i Bosna i Hercegovina

Švicarska i Bosna i Hercegovina održavaju bliske političke odnose. Švicarska predano radi na  jačanju dobre uprave, pitanjima pravosuđa, tržišne ekonomije i pružanja usluga zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

Osnovni aspekti diplomatskih odnosa

Radi uspostavljanja dugoročne stabilnosti u Bosni i Hercegovini, Švicarska pruža podršku svim nivoima vlasti u zemlji - na državnom, entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou, u njihovim naporima na provođenju reformi. Švicarska je usmjerila svoje napore ka jačanju dobre uprave, pravosuđa, tržišne ekonomije i pružanja usluga zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Švicarska također podržava postojeće napore za prevazilaženje problema koji potiču iz rata koji je trajao od 1992- 1995. godine.

Baza podataka međudržavnih ugovora

Državni sekretarijat za ekonomske odnose (SECO) / Economic cooperation and development

Ekonomska saradnja

Švicarska je značajan partner Bosni i Hercegovini, u pogledu trgovine, ali i direktnih investicija, iako su one po obimu, gledano iz švicarskog ugla, relativno male. Veliki broj  bosanskohercegovačke dijaspore u Švicarskoj, uzimajući u obzir  novčane pošiljke koje šalju kući, čini značajan aspekt ekonomskih veza između ove dvije zemlje.

Promocija trgovine (Switzerland Global Enterprise)

Saradnja u oblasti obrazovanja, istraživanja i inovacija

Istraživači i umjetnici iz Bosne i Hercegovine mogu se prijaviti za stipendije za strane studente koje dodjeljuje Vlada Švicarske, putem Državnog sekretarijata za obrazovanje, istraživanje i inovacije. Švicarska u Bosni i Hercegovini također provodi i dva programa kojima se potiče istraživački rad u zemlji:

  • Naučna saradnja između Istočne Evrope i Švicarske (SCOPES)
  • Regionalni program promocije istraživanja (RRPP)

Oba programa promovišu saradnju švicarskih i bosanskohercegovačkih istraživača.

SERI: Stipendije Vlade Švicarske za strane naučnike i umjetnike

Švicarska nacionalna fondacija za nauku: naučna saradnja između Istočne Evrope i Švicarske

Regionalni program promocije istraživačkog rada (RRPP) (en)

Očuvanje mira i sigurnosti građana

Švicarska pruža svesrdnu pomoć Bosni i Hercegovini na prevazilaženju prošlosti i posljedica rata koji je trajao u periodu od 1992-1995.godine, kao i na približavanju različitih etničkih grupa. Švicarska daje poseban doprinos u oblasti deminiranja, identifikacije žrtava korištenjem DNK, pomaže u objektivnom izvještavanju o ratnim zločincima koji se procesuiraju pred sudovima i zaštiti svjedoka. Drugi obrazovni projekti odnose se na utvrđivanje standarda za nastavu historije.

Dvadeset pripadnika Oružanih snaga Švicarske rade u Misiji za očuvanje mira EU u Bosni i Hercegovini (EUFOR Althea), a još šest pripadnika čine dio mobilnih timova za obuku koji se brinu za sigurno skladištenje zaliha municije i oružja.

Švicarske oružane snage: EUFOR, LOT i MTT (Bosna i Hercegovina)

Razvojna saradnja i humanitarna pomoć

Bosna i Hercegovina je prioritet za švicarski Program saradnje s Istočnom Evropom, čiji je cilj osigurati političku stabilnost u zemlji i realizovati neophodne strukturalne ekonomske i političke reforme. U tu svrhu, tokom proteklih 20 godina Švicarska je u Bosnu i Hercegovinu uložila preko 500 miliona švicarskih franaka u projekte, programe i multilateralne aktivnosti. Švicarska podržava želju stanovnika Bosne i Hercegovine da se što više integrišu s ostatkom Evrope.

Kroz Švicarski program saradnje također se realizuju projekti Državnog sekretarijata za migracije u sklopu bilateralnog migracijskog partnerstva između Švicarske i Bosne i Hercegovine.

Razvojna saradnja i humanitarna pomoć

Kulturalne razmjene

Zajedno sa organizacijom Pro Helvetia ambasada Švicarske je veoma aktivna u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini još od kraja rata. Od 1996. godine Švicarska pruža podršku Sarajevo Film Festivalu (SFF), koji je najznačajniji festival u Jugoistočnoj Evropi. Također finansira i nagrade za najbolji dokumentarni film i najbolji film koji se bavi tematikom ljudskih prava. U ovom kontekstu SFF ima blisku saradnju sa "Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains" u Ženevi.

Švicarski građani u Bosni i Hercegovini

U 2015. godini, u Bosni i Hercegovini je živjelo 579 građana Švicarske.

Historijat bilateralnih odnosa

Od 1995. godine, Švicarska održava diplomatske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i uživa pozitivan imidž koji je stekla dijelom i zbog pružanja utočišta mnogima koji su izbjegli iz zemlje tokom sukoba od 1992. do 1995. godine, kao i pomoći u rekonstrukciji koja je usljedila.

Historijski rječnik Švicarske: Bosna i Hercegovina (de, fr, it)