Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Aktuelne informacije o putovanjima

Putovanje u Švicarsku za građane Bosne i Hercegovine

Građanima Bosne i Hercegovine je trenutno veoma ograničena mogućnost da putuju u Švicarsku. Turistički boravak još uvijek nije moguć!

Trenutno putnici koji dolaze iz Bosne i Hercegovine u Švicarsku moraju u desetodnevnu samoizolaciju.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

SEM

BAG

EU 

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

Putovanje u Bosnu i Hercegovinu za građane Švicarske i zemalja EU

Granice Bosne i Hercegovine ponovo su otvorene za građane Švicarsku i EU. Putnici moraju posjedovati negativan test (PCR) na virus SARS-COV-2 iz ovlaštene laboratorije, koji nije stariji od 48 sati.

Trenutno putnici koji dolaze iz Bosne i Hercegovine u Švicarsku moraju u desetodnevnu samoizolaciju.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

Granična policija BiH

Ministarstvo sigurnosti i bezbjednosti BiH 

BAG

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

Sjedište Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini © EDA

Kao zvanično predstavništvo Švicarske, ambasada pokriva sva pitanja koje se tiču diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Ambasada zastupa interese Švicarske u područjima političkih, ekonomskih i pravnih poslova, kao i nauke, obrazovanja i kulture. Pored toga ambasada je nadležna za implementaciju programa saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Zadaci Amabasade

Konzularne usluge (izdavanje pasoša, ličnih karti, registracija) se pružaju u Regionalnom konzularnom centru u Beču, izuzimajući pitanja ličnih stanja građana koja ostaju u nadležnosti Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Ambasada Slovenije u Bosni i Hercegovini zastupa Švicarsku vezano za izdavanje viza za kratkoročni boravak u zemljama Šengena (vize tipa A i C).

Usluge

Viza i ulazak u Švicarsku