Vjenčanje planirano u Švicarskoj

Za vjenčanje u Švicarskoj neophodan je pripremni postupak. On se u pravilu odvija u Vašem matičnom uredu u Švicarskoj ili, ukoliko živite u inostranstvu, u švicarskom predstavništvu. Blagovremeno se informišite o neophodnim formalnostima.

Ukoliko osoba ima prebivalište u Švicarskoj, onda je za provedbu pripremnog postupka nadležan matični ured u njenom mjestu prebivališta. Informišite se u ovom uredu o uslovima, potrebnim dokumentima i neophodnim formalnostima.

Supružnici postupak mogu pokrenuti odvojeno na različitim mjestima. U svakom slučaju je neophodan lični dolazak. 

Od 1. januara 2000. godine u Švicarskoj više ne postoji obaveza procedure obajvljivanja najave vjenčanja prije sklapanja braka u nadležnom matičnom uredu.