Nacionalna viza za boravak duži od 90 dana


Ova stranica nije dostupna na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Na traženom jeziku dostupni su slijedeći sadržaji:

Gdje trebam predati zahtjev za nacionalnu vizu?

Lista nadležnih institucija za primanje zahtjeva za visu prema Vašem mjestu prebivališta.