Lajmet

All news (193)

Object 1 – 12 of 193

Katër bashki forcojnë aftësitë e komunikimeve mbi efiçencën e energjisë

Staff from four Albanian municipalities during the workshop on energy efficiency communications, Korçë, Albania.

07.11.2022 — Article Albania
Stafi nga bashkitë Korçë, Berat, Përmet dhe Shkodër kreu një seminar mbi komunikimin dhe koordinimin e fushatave mbi ‘energjinë inteligjente’. Si pjesë e projektit të mbështetur nga Zvicra ‘Bashkitë me Energji Inteligjente’ të katër bashkitë po përgatiten për të arritur tek qytetarët dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi efiçencën e energjisë
Object 1 – 12 of 193

Media (134)

Other news (59)