Vende Pune

Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (FDFA) kërkon rregullisht punonjës të kualifikuar dhe të motivuar.

Vendet e punës do të publikohen përmes portalit shtetëror të punës në Internet. Kërkimin mund ta specifikoni sipas kritereve të ndryshme.

Portali shtetëror i punës (gjermanisht, frëngjisht, italisht) 

Njoftim tenderi: projekt i ri për emergjencat shëndetësore

Mbështetja zvicerane për sektorin e shëndetësisë në Shqipëri po zgjerohet edhe më tej. Sot njoftojmë tenderin për një projekt të ri: 'Mbështetje për shërbimin, përgatitjen dhe përgjigjen ndaj emergjencave shëndetësore'. Ftojmë njësi të interesuara që kanë përvojën e vlefshme të aplikojnë. Për më shumë informacion ju lutemi shihni linqet: 

(Anglisht):  https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&NOTICE_NR=1253981

(Frengjisht):  https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&NOTICE_NR=1255191