Vende pune dhe Stazhe


Kjo faqe nuk është në dispozicion në gjuhën shqipe. Përmbajtjet në vijm mund të gjenden në gjuhën e kërkuar:

Vende pune të ofruara nga Ambasada e Zvicrës në Shqipëri dhe nga projektet tona postohen në hapësirën më poshtë. Ambasada gjithashtu ofron poste stazhi për të diplomuar zviceranë me master. Stazhierët punojnë me pjesëtarë të tjerë të ekipit të Ambasadës në fushat e diplomacisë, bashkëpunimit, dhe kulturës.