Zapošljavanje mladih

Themes of the Swiss Cooperation Strategy 2017-2020 in Bosnia and Herzegovina © FDFA

Ciljevi

  • Veći broj mladih žena i muškaraca ima pristojne mogućnosti za zapošljavanje.
  • Sistem srednjeg stručnog obrazovanja podučava vještine koje zahtijevaju poslodavci.
  • Javne službe za zapošljavanje pomažu nezaposlenima da nađu pristojan posao.

Očekivani rezultati u 2020. godini

  • 40 srednjih stručnih škola sarađuje s kompanijama i pruža obuku na radnom mjestu.
  • 4000 mladih je pronašlo pristojan posao koji ima perspektivu.
  • 8000 mladih je prošlo praktičnu obuku u kompanijama.

The private sector has a key role in transition countries. © SDC/Suzanne Linder

Nezaposlenost ostaje jedan od najozbiljnijih problema i prepreka razvoju sa kojim se suočavaju partnerske zemlje SDC-a. Samo ako ljudi imaju pristup produktivnom i razumno plaćenom zaposlenju koje im omogućuje zaradu, globalno siromaštvo se može održivo smanjiti i postići milenijski razvojni ciljevi (MDG).

Više o angažmanu SDC-a širom svijeta