Mjesna zajednica skrojena po mjeri građana

Article, 25.10.2016

Građani Bosne i Hercegovine koji su učestvovali na sastancima o modeliranju vizije mjesne zajednice (MZ), žele vidjeti jaku, modernu, finansijski stabilnu MZ koja će uključivati građane iz svih slojeva društva i pružiti im neophodan, kvalitetan servis. Istovremeno, svjesni su da se i njihov odnos prema MZ mora mijenjati ka aktivnijem učešću u njenom radu, volonterizmu i pružanju podrške najugroženijim stanovnicima.

Građanke i građani se žele aktivnije uključiti u rad MZ www.cerimagic.ba

Prvi radni sastanci sa predstavnicima lokalne vlasti, mjesnih zajednica, nevladinim sektorom, privrednicima i drugim akterima bitnim za rad mjesnih zajednica održani su u protekla tri mjeseca u 13 partnerskih opština/općina u sklopu zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Vlade Švedske „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“. Domaćini sastanaka bile su odabrane jedinice lokalne samouprave: Bijeljina, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Ključ, Kotor Varoš, Laktaši, Petrovo, Sanski Most, Stari Grad Sarajevo, Tešanj, Žepče i Brčko Distrikt.

Blizu četiri stotine građana prisustvovalo je ovim sastancima, od toga jedna trećina žena, te veliki broj predstavnika manjina i marginaliziranih grupa. Na njima se definisala vizija budućih MZ – građani i njihovi predstavnici dobili su priliku da direktno sugerišu buduće modele MZ, raspravljaju o najefikasnijim formama odgovora MZ na potrebe građana, te da istovremeno potraže i dugoročna rješenja za poboljšanje infrastrukture i usluga na razini MZ.  

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ provodi UNDP BiH partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova. Kao partneri u prvoj fazi projekta učestvuju 23 opštine/općine i 125 MZ na njihovom području.

Jedan od najvažnijih rezultata ove faze projekta je to što su građani ohrabreni da preuzmu inicijativu, odgovornost i da se aktivnije angažuju na pronalaženju formi MZ koja im najviše odgovara. U tom pravcu su se odvijale i diskusije na sastancima: od potrebe da se uloga MZ revitalizira do riješavanja pravnog statusa MZ jer su na različit način definirane entitetskim zakonima o lokalnoj samoupravi. U FBiH one predstavljaju obavezan oblik mjesne samouprave i imaju status pravnog lica, na nivou Brčko Distrikta MZ je zakonom normirana kao udruženje građana vezano za određenu teritoriju, dok MZ na nivou RS ne predstavljaju obavezan oblik udruživanja.

Učesnici na obukama upravljanja projektnim ciklusom i informatičku pismenost © UNDP BiH

Tako stanovnici MZ u FBiH smatraju da one trebaju imati status pravnog lica, što znači da pored pečata treba imati i statut, račun i vlastiti budžet kako bi se moglo aplicirati za različite projekte koji bi pomogli rad MZ. To zahtijeva finansijsku stabilnost, samostalnost u odlučivanju i edukaciju stanovništva da se aktivnije angažuje. Većina MZ nema dovoljno finansijskih sredstava, a često se suočavaju i sa činjenicom da stanovnici ne žele volontirati.  

Finansijska sredstva su prema nekim mišljenjima, razlog što bi trebalo smanjiti preveliki broj MZ u određenim opštinama/ općinama. Upravo je nedostatak novca uzrok nezainteresovanosti građana da se uključe u rad MZ pa se dolazi u situaciju da u nekim MZ niko ne želi biti predsjednik. Loša komunalna infrastruktura je uglavnom zajednički problem svih MZ, nedostatak socijalnih usluga u ruralnim MZ, te nezaposlenost i nedovoljna uključenost mladih i žena, što su veoma važni faktori za prosperitet lokalne zajednice, neki su od zaključaka održanih sastanaka.

Slična razmišljanja registrovana su i na sastancima u opštinama u RS gdje je najviše sugestija bilo vezano za status mjesne zajednice koji se zasniva na volonterizmu. Prema građanima u RS-u, neophodne su promjene u statusu MZ, od toga da MZ nema nikakve ovlasti, da nema dovoljno prostora i sadržaja za udruženja, da je evidentan nedostatak uređenih sportskih terena i sadržaja za mlade. Građani u RS-u smatraju da je neophodna veća komunikacija i povjerenje između MZ i opštine/općine, te da je potrebno raditi na ublažavanju neravnopravnog odnosa ruralnih i urbanih MZ.

Što se tiče Brčko Distrikta, MZ funkcionišu kao udruženja građana što bi stanovnici prvenstveno mijenjali. Nedovoljna uključenost MZ u odlučivanje, mnogobrojni komunalni i drugi problemi, marginalizacija MZ, vlastiti budžet, problemi su koji trebaju biti riješeni u budućim modelima MZ.

Dodatno, u septembru 2016. godine su u okviru projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“ održane i obuke upravljanja projektnim ciklusom (PCM), pod nazivom ''Priprema projektnih prijedloga prema metodologiji Evropske Unije'', i obuka za evropsku kompjutersku diplomu, međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti. Obukom je obuhvaćeno 76 mjesnih zajednica, prve kohorte projekta, sveukupno 289 učesnika/ca.

U narednom periodu održat će se regionalni sastanci za definisanje vizije mjesnih zajednica u BiH, i to u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Mostaru, Bihaću, Bijeljini, Trebinju i Brčkom.