Trening o pojednostavljenoj procjeni rizika za Poresku upravu Republike Srpske

Local news, 07.03.2016

Uz podršku Švicarskog Sekretarijata za ekonomske odnose (SECO) Međunarodna financijska korporacija (IFC) i Međunarodni monetarni fond (MMF) najavili su danas u Banja Luci početak dvosedmične obuke za Poresku upravu Republike Srpske. Obuka za cilj ima jačanje kapaciteta poreskih inspektora u pojednostavljenoj procjeni rizika poreskih obveznika.

Predstavljanje početka treninga u Banja Luci © EDA

Projekat IFC-a „Transparentnost i pojednostavljenje poreza" i odjel MMF-s za fiskalne poslove (FAD), uz podršku Vlade Švajcarske putem SECO-a, su zajedničkim naporima podržali dvosedmičnu obuku za Poresku upravu Republike Srpske (PU RS). Obuka ima za cilj jačanje kapaciteta porezne uprave inspektora u pojednostavljenoj procjeni rizika (PPR) uz primjenu odgovarajućih excel tabela. Slična obuka je napravljena u novembru 2015. godine za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine.

Direktorica PU RS Zora Vidović pozdravila je 15 inspektora iz različitih ureda Porezne uprave i stručnjake MMF-a i naglasila značaj ovog treninga za povećanje kapaciteta PU RS u prikupljanu poreza. Almir Tanović iz Ambasade Švicarske u BiH zahvalio se PU RS na njihovim naporima i interesu da nauče nove tehnike u kontroli plaćanja poreza. Treneri Bjorn Golnick i Claudia Gohlisch, oboje iz Njemačke, aktivno rede Njemačkoj poreskoj upravi.

PPR pristup je razvijen u njemačkoj saveznoj pokrajini Schleswig-Holstein, a uvela ga je i većina drugih njemačkih pokrajina. Također je predstavljen u Nizozemskoj i Srbiji. PPR je najpogodniji mala i srednja preduzeća koja operišu sa gotovinom, ali se može koristiti i za druge poslovne organizacije. Ovaj pristup procjenjuje rizike od utaje poreza analizom ekonomskih podataka kompanije i identificira rizike dubinskom analizom knjigovodstva.

Švicarska i njeni partneri IFC i MMF će nastaviti da podržavaju napore BiH i njenih entiteta u razvoju fer, efikasne i transparentne poreske uprave kao važnog faktora u ekonomskom razvoju zemlje.