Zgon

Należy uzyskać we właściwym urzędzie stanu cywilnego odpis skrócony aktu zgonu w oryginale i przesłać go wraz z paszportem szwajcarskim lub dowodem osobistym do przedstawicielstwa, w którym zmarły obywatel szwajcarski ostatnio był zameldowany.

Przedstawicielstwo przesyła akt zgonu do gminy pochodzenia w Szwajcarii i informuje, jeśli jest taka potrzeba, szwajcarską kasę chorych AHV/IV w Genewie. Placówka ta jest odpowiedzialna za wypłacanie emerytur i rent.

W przypadku pytań prosimy o podanie danych Państwa lub członków rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.