Wiza krajowa na pobyt dłuższy niż 90 dni

Czy potrzebuję wizy krajowej?

Przepisy wizowe w przypadku pobytu trwającego dłużej niż 90 dni według obywatelstwa

Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie wizy krajowej?

Lista urzędów, w których można składać wnioski o wydanie wizy według właściwości miejsca zamieszkania

Jakie dokumenty mam dołączyć do wniosku o wydanie wizy krajowej?

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie wizy na pobyt dłuższy niż 90 dni

System Informacyjny Schengen (SIS) a dane osobowe

Informacje o systemie SIS, rejestracji danych osobowych oraz urzędach i osobach, które mają do nich dostęp.

Opłaty za wystawienie wizy krajowej

Informacje o wysokości opłat za wystawienie wizy krajowej