Swiss Business Hub Central Europe

Swiss Business Hub Central Europe jest częścią Ambasady Szwajcarii w Warszawie. Wspiera firmy ze Szwajcarii i Liechtensteinu w rozwoju ich biznesu w krajach Wyszehradu – Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz informuje firmy z Grupy V4 o Szwajcarii jako lokalizacji biznesu.

Swiss Business Hub Central Europe reprezentuje także oficjalną szwajcarską organizację zajmującą się promocją eksportu i lokalizacją - Switzerland Global Enterprise (S-GE). Posiada lokalną sieć ekspertów z różnych sektorów, dzięki czemu może zapewnić dogłębną wiedzę rynkową.

Promocja eksportu

Swiss Business Hub Central Europe doradza i wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które są zainteresowane rynkiem polskim, czeskim, słowackim i węgierskim i chciałyby wykorzystać tam swoje możliwości biznesowe. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie firm na działania w obszarach rozwijających się sektorów takich jak infrastruktura (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu kolejowego), IT, MEM i zrównoważony rozwój.

Swiss Business Hub Central Europe wraz ze swoimi lokalnymi partnerami oferuje szeroką gamę usług wykraczających poza podstawowe usługi ambasad Szwajcarii:

  • analizy rynku
  • doradztwo prawne
  • poszukiwanie partnerów biznesowych
  • wyjazdy dla przedsiębiorców
  • wsparcie na rynku docelowym
  • organizacja stoisk targowych

Firmy ze Szwajcarii i Liechtensteinu mogą uzyskać te usługi za pośrednictwem Switzerland Global Enterprise.

Usługi S-GE w skrócie

Szwajcaria jako lokalizacja biznesowa

SBH Central Europe jest pierwszym punktem kontaktowym dla polskich, czeskich, słowackich i węgierskich firm oraz dla inwestorów zainteresowanych Szwajcarią jako lokalizacją.

Szwajcaria to najbardziej konkurencyjna lokalizacja biznesowa na świecie. Innowacyjna siła i technologia, liberalny system gospodarczy, stabilność polityczna i bliskie powiązania z rynkami zagranicznymi, doskonały system edukacji i opieki zdrowotnej, doskonała infrastruktura i wysoka jakość życia, a także konkurencyjny system podatkowy to dobre powody, aby założyć firmę w Szwajcarii.

Promocja lokalizacji przez Switzerland Global Enterprise