Partnerzy

Zgodnie z zaleceniami Federalnego Departamentu Spraw Zagranicznych w sprawie partnerstw ze sponsorami, mającymi na celu zwiększanie przejrzystości na temat partnerstw zawieranych przez ambasady Szwajcarii za granicą, poniżej publikujemy listę tegorocznych partnerów wraz z wydarzeniami i/lub projektami przez nich sponsorowanymi.

W 2023 roku naszymi potwierdzonymi partnerami byli:
(ostatnia aktualizacja 31.12.2023)
ABB Swiss Picnic 2023
Geberit Swiss Picnic 2023
UBS Swiss Picnic 2023