Zamawianie szwajcarskich dokumentów stanu cywilnego

Dokumenty stanu cywilnego Gdzie zamówić

Indywidualne zaświadczenie o stanie cywilnym

 
Urząd stanu cywilnego w miejscu pochodzenia

Certyfikat rodzinny

Urząd stanu cywilnego w miejscu pochodzenia

Zaświadczenie o związku partnerskim

Urząd stanu cywilnego w miejscu pochodzenia

Akt małżeństwa

Urząd stanu cywilnego w miejscu zawarcia małżeństwa

Zaświadczenie o rejestracji związku partnerskiego

Urząd stanu cywilnego w miejscu rejestracji związku

Akt urodzin

Urząd stanu cywilnego w miejscu urodzenia

Akt zgonu

Urząd stanu cywilnego w miejscu zgonu

Zaświadczenie o miejsu pochodzenia

Urząd stanu cywlinego w miejscu pochodzenia

Wyrok rozwodowy

Sąd w miejscu rejestracji rozwodu

Decyzja o rozwiązaniu związku partnerskiegop

Sąd w miejscu rozwiązania związku

Jeśli dokument ma być przedłożony zagranicznemu organowi za granicą, należy zapytać ten organ, czy wymagana jest legalizacja. Jeśli tak, należy upewnić się, że dany organ kantonalny zalegalizuje zamawiany szwajcarski dokument stanu cywilnego, nawet jeśli jest on zalegalizowany przez przedstawicielstwo szwajcarskie.

Szwajcarskie dokumenty stanu cywilnego, z wyjątkiem decyzji o rozwodzie i rozwiązaniu zarejestrowanego związku partnerskiego, można też zamówić za pośrednictwem szwajcarskiego przedstawicielstwa. Takie zamówienie wiąże się z dodatkową opłatą. W tym celu należy wpłacić zaliczkę na poczet kosztów zamówienia. Proces wystawiania zamówionych dokumentów trwa co najmniej 30 dni roboczych.