Stan cywilny

Wszystkie zdarzenia dotyczące stanu cywilnego, które wydarzają sie w życiu danej osoby, od urodzenia do śmierci, są zapisywane w szwajcarskim rejestrze stanu cywilnego. 

Szwajcarzy przebywający za granicą oraz ich małżonkowie muszą zgłaszać wszystkie zdarzenia dotyczące ich stanu cywilnego do przedstawicielstwa szwajcarskiego właściwego dla ich miejsca zamieszkania. W związku z tym wymagane są różne dokumenty dotyczące stanu cywilnego.

© FDFA