Zrównoważona Ambasada

Zrównoważony rozwój jest kluczowym tematem szwajcarskiej polityki zagranicznej (Strategia Polityki Zagranicznej 2020-2023) oraz projektów Ambasady (Flagowe Projekty). Praktykujemy to, co głosimy: W styczniu 2021 roku zespół Ambasady zaczął systematycznie zbierać pomysły i analizować, co możemy zmienić w budynku Ambasady, w naszych codziennych działaniach i w naszym indywidualnym zachowaniu, aby stać się bardziej zrównoważonym i uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i klimat.

Oto wybrane działania, które już wprowadziliśmy w życie:

 • Przeprowadzenie audytu energetycznego z zewnętrznym usługodawcą, aby dowiedzieć się, co możemy zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii (ciepła, wody i prądu).
 • Uzyskanie certyfikatu dostawcy energii elektrycznej Innogy za 100% ekologicznej energii elektrycznej.
 • Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu Ambasady.
 • Systematyczna wymiana starych lamp na energooszczędne LED-y oraz instalacja czujników ruchu i szyn prądowych.
 • Zlecenie wymiany pojazdu służbowego (z silnikiem benzynowym) na pojazd elektryczny, który jest częściowo zasilany energią słoneczną wytwarzaną w Ambasadzie.
 • Umieszczenie dodatkowych pojemników na surowce wtórne w poszczególnych biurach, pokoju wypoczynkowym i kuchni.
 • Podniesienie świadomości całego zespołu na temat prawidłowego recyklingu, unikania zostawiania półotwartych okien w zimnych miesiącach oraz wyłączania świateł i szyn prądowych przy wychodzeniu z biura.
 • Zasadzenie "bomb pszczelich" na podwórku w celu wspierania bioróżnorodności roślin i przetrwania owadów w mieście.
 • Zastąpienie dotychczasowych środków czystości ekologicznymi alternatywami.
 • Udział w corocznej warszawskiej edycji akcji "Sprzątanie Świata" skierowanej przeciwko zaśmiecaniu okolicy.
 • Zorganizowanie „Wyzwania w zakresie zrównoważonej mobilności”, aby zachęcić pracowników do korzystania z rowerów lub transportu publicznego w drodze do pracy.

Ale to jeszcze nie koniec! Zobowiązujemy się do ciągłego analizowania i ulepszania naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju.