Wizyty 2009

Spotkanie międzyparlamentarne w Warszawie

Szwajcarsko – polska grupa parlamentarna pod przewodnictwem senatora Claude Janiaka przebywała z wizytą w Polsce w dniach od 29 do 31 października br. Była to pierwsza podróż do Polski powstałej w 2008 roku szwajcarsko-polskiej grupy przyjaźni. Wizyta w Polsce wpisuje się w uroczystości 90-ecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Szwajcarią a Rzeczypospolitą Polską.

Delegacja szwajcarska spotkała się w gmachu Sejmu RP z przedstawicielami polsko - szwajcarskiej parlamentarnej grupy pod przewodnictwem pani poseł Grażyny Gęsickiej. W obecności Wicemarszałka Sejmu pana Stefana Niesiołowskiego została otwarta wystawa fotografii polski fotoreporterów „Szwajcaria w oczach Polaków: między stereotypem a rzeczywistością.”

30 października odbyła się wspólna podróż polskiej i szwajcarskiej grupy parlamentarnej na wschód Polski. Parlamentarzyści odwiedzili polską filię szwajcarskiej firmy Stadler w Siedlcach a następnie Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., współfinansowane przez szwajcarski rząd. Ostatnim etapem podróży była wizyta na wschodniej granicy strefy Schengen w Terespolu, gdzie Parlamentarzyści spotkali się z władzami lokalnymi.

W dniu 31 października 2009 r. delegacja szwajcarskich parlamentarzystów złożyła kwiaty pod pomnikiem Gabriela Narutowicza, Pierwszego Prezydenta II. Rzeczypospolitej Polskiej. Narutowicz był zarówno obywatelem Polski jak i Szwajcarii i przez długi czas pracował jako naukowiec i przedsiębiorca w Republice Helweckiej.

Stowarzyszenie Senatów Europy w Polsce

W dniach od 22 do 23 października br. Przewodniczący Rady Kantonu, Pan Alain Berset przebywa z wizytą w Gdańsku, w związku z zaproszeniem polskiego Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza do uczestnictwa w nadzwyczajnym posiedzeniu Stowarzyszenia Senatów Europy.

Więcej informacji na ten temat, znajdą Państwo tutaj

Wizyta robocza w Warszawie Wiceprezydent Szwajcarii Doris Leuthard

W dniach 26.03.2009 -27.03.2009 roku z wizytą roboczą w Warszawie przebywała Wiceprezydent Szwajcarii i Minister Gospodarki, pani Doris Leuthard. Podczas wizyty pani Prezydent spotkała się z Wicepremierem i Ministrem Gospodarki, Waldemarem Pawlakiem, z Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbietą Bieńkowską i Ministrem Rolnictwa, Markiem Sawickim. Wizyta pani Leuthard jest częścią uroczystości związanych z 90 rocznicą uznania przez Szwajcarię odrodzonego Państwa Polskiego. Wieczorem w dniu 26 marca pani Prezydent Leuthard uczestniczyła w uroczystej kolacji w Hotelu Bristol. Podczas wieczoru odbył się konkurs fotograficzny polskich dziennikarzy pt.: „Szwajcaria w obiektywie Polaków: między stereotypem a rzeczywistością”. Oprawę muzyczną wieczoru zapewniły siostry Brunner z Thun, grające muzykę ludową w bardzo oryginalnym brzmieniu przy pomocy tradycyjnych instrumentów muzycznych: kontrabasie, wiolonczeli i harmonii.

Oficjalna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w Szwajcarii 

W dniu 26 marca 2009 r. polski Minister Spraw Zagranicznych złożył oficjalną wizytę w Szwajcarii. W Bernie Sikorski spotkał się z Micheline Calmy-Rey, Minister Spraw Zagranicznych Szwajcarii.

Tematem rozmów były stosunki dwustronne między Polską i Szwajcarią, polityka europejska, kwestie bezpieczeństwa narodowego oraz wielostronna współpraca. Ponadto Szwajcaria i Polska podpisały porozumienie o stypendiach, wspierających współpracę naukową między dwoma krajami. Porozumienie stanowi część pomocy finansowej, jaką w wysokości miliarda franków szwajcarskich, Szwajcaria przekazała na rozszerzenie Unii Europejskiej, przy czym Polska otrzymała 489 milionów franków. Po południu obie delegacje odwiedziły Zamek w Raperswil, w którym od 140 lat mieści się Muzeum Polski.

Spotkanie Prezydenta Hansa Rudolfa Merza z Premierem Donaldem Tuskiem podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 2009

W dniu 29 stycznia 2009 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos doszło do spotkania Prezydenta Szwajcarii Hansa-Rudolfa Merza z Premierem Polski Donaldem Tuskiem. Głównymi tematami rozmów były możliwości zapobiegania kryzysowi finansowemu, współpraca w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz pomoc finansowa przyznana Polsce w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Oba państwa podkreślają istnienie dobrych stosunków gospodarczych i politycznych. W tym roku będą miały miejsce liczne spotkania na wysokim szczeblu, w związku z 90 rocznicą uznania Polski przez Szwajcarię. 

Więcej informacji o spotkaniu w Davos zawartych jest w oficjalnym komunikacie.