Wizyty 2008/2007

5 - 7 marca 2008 rok

Wizyta robocza Sekretarza Stanu Jean-Daniel Gerber (SECO) w Warszawie, podczas której przeprowadzone zostały rozmowy z:

22 - 24 maja 2007 rok

Wizyta w Szwajcarii Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

23 maja 2007 rok

Wizyta w Szwajcarii Ministra Transportu Jerzego Polaczka

10 - 11 kwietnia 2007  rok

Oficjalna wizyta w Warszawie Prezydenta i Ministra Spraw Zagranicznych Szwajcarii, pani Micheline Calmy-Rey, podczas której przeprowadzone zostały rozmowy z :