Švicarska podržava Bosnu i Hercegovinu u efikasnom upravljanju migracijama i granicom


Questa pagina non è disponibile in italiano. Selezionare una delle lingue seguenti:

Press release, 26.07.2017

Švicarska i Bosna i Hercegovina potpisale su danas Sporazum za projekat “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom”. Ispred Švicarskog državnog sekretarijata za migracije (SEM) Sporazum je potpisala direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini Barbara Dätwyler Scheuer sa Draganom Mektićem, ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine, i Eldanom Mujanovićem, direktorom Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu. Ovaj projekat će dati veliki doprinos poboljšanju kontrole migracija i granice, čime će značajno uticati na sigurnost svake osobe koja živi u Bosni i Hercegovini.

Barbara Dätwyler Scheuer, Dragan Mektic i Eldan Mujanovic potpisali su Sporazum o podršci efikasnom upravljanju migracijama i granicom © FDFA

Zemlje Zapadnog Balkana u posljednje vrijeme postaju zemlje tranzita i destinacije za migrante iz drugih dijelova svijeta. Projekat “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom” će u naredne dvije godine pomoći Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u nadogradnji i integraciji podataka u sveobuhvatan Migracioni informativni sistem. Sa takvim sistemom može se efikasno upravljati podacima o azilu, dozvolama boravka, registraciji, vizama i prelasku granice. Efekti takvog sistema su ogromni jer će pomoći da se evidentira i nadzire ulazak i boravak stranaca u BiH. Razvit će se moduli za integraciju biometrijskih podataka za strance koji će omogućiti pouzdanu u efikasnu registraciju stranca i provjeru podataka pomoću metoda biometrijske identifikacije. Uspostavit će se i online postupak registracije posjetilaca i turista koji će biti na raspolaganju strancima, njihovim domaćinima i turističkoj industriji. Time će se pojednostaviti procedura registracije i povećati stepen sigurnosti zemlje.

Projekat će pomoći da se ispune uvjeti za uspostavu sistema video nadzora na 62 međunarodna granična prelaza. Ispunjenje ovih uvjeta će omogućiti nabavku i instalaciju opreme koja će se financirati iz već odobrenih sredstava IPA fondova. Dodatno, ovaj projekat će pomoći BiH da definira svoju pregovaračku poziciju za sprovođenje procesa EU integracija u vezi Poglavlja 24: Pravda, sloboda i sigurnost koji se odnosi na migracije, azil i vanjske granice. I zadnje, ali ne i posljednje, biće unaprijeđeno znanje 230 državnih službenika kako bi adekvatno primijenili međunarodne i domaće standarde u zaštiti i postupanju sa migrantima, tražiocima azila, a osobito sa ranjivim kategorijama.

„Švicarska će na raspolaganje staviti iznos od 900.000 CHF što iznosi skoro 1.6 milion KM za ovaj specifičan projekt. Sve navedene intervencije će doprinijeti da se kontrolom granica upravlja u skladu sa međunarodnim standardima i da se održi visok nivo sigurnosti za bh. građane, osobe koje borave u BiH, migrante i posjetioce“, naglasila je prilikom potpisivanja Sporazuma Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH.

Švicarska je već dugi niz godina pouzdan i posvećen partner BiH u oblasti migracija. Bilateralna saradnja intenzivirana je uspostavljanjem Partnerstva u migracijama 2009. godine. U okviru ove saradnje Švicarska je podržala Ministarstvo sigurnosti BiH i njegove administrativne organizacije, Graničnu policiju, Službu za poslove sa strancima, Sektor za imigracije i Sektor za azil.