Partnerë

Në linjë me Udhëzimet e Departamentit Federal për Çështjet e Jashtme (FDFA) mbi Partneritetet me Sponsorat, për të rritur transparencën mbi partneritetet ku hyjnë ambasadat dhe konsullatat e Zvicrës jashtë vendit,  po japim një listë të partnerëve për vitin aktual së bashku me eventet apo projektet të cilat ata kanë sponsorizuar. 

Ambasada e Zvicrës në Shqipëri nuk ka marrë kontribute përmes sponsorizimeve gjatë  2021.