Informacion për udhëtarë dhe qytetarë zviceranë në Shqipëri

Local news, 22.04.2020

Kufizime të rëndësishme në transporting ajror në Aeroportin e Tiranës duke filluar nga e diela, 22 Mars

Urgent Travel Information
©FDFA

Ndërsa Shqipëria merr masa për parandalimin e përhapjes së Covid-19, qytetarët zviceranë që po udhëtojnë në apo përmes Shqipërisë duhet që të kontrollojnë së pari me Aeroportin e Tiranës.

Udhëtarët zviceranë në Shqipëri këshillohen të kontrollojnë me Aeroportin Ndërkombëtar ‘Nënë Tereza’ të Tiranës në lidhje me planet e udhëtimit. Gjithashtu ata duhet të konsultohen me informacionin e dhënë nga qeveria e Shqipërisë në lidhje me situatën e Covid-19 në vend, dhe me masat mbi lëvizjen dhe udhëtimin.

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës.

Telefon: + 355 4 2381 800

E-mail: info@tirana-airport.com

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Udhëtarët zviceranë jashtë shtetit duhet gjithashtu të regjistrohen tek aplikacioni Travel Admin App sipa udhëzimeve të Departamentit Federal për Çështjet e Jashtme.