Врядування та відновлення миру

Мир, захист і демократичні інститути

Загальна мета напряму діяльності «Мир, захист і демократичні інститути» – сприяти мирному врегулюванню конфлікту на сході України, забезпечити дотри¬мання норм міжнародного гуманітарного права і прав людини та посилення демократичного врядування одночасно з подо¬ланням наслідків конфлікту.

Поєднання завдань розбудови миру, надання гуманітарної допомоги, забезпечення захисту громадян і підтримки реформ системи врядування в межах одного напряму діяльності – це нова риса Програми швейцарського співробітництва.

Діалог, дипломатичні зусилля та проєкти, зокрема делегування експертів до ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі) в межах Мінського процесу, сприяють дотриманню норм міжнародного гуманітарного права та мирному врегулюванню збройного конфлікту.

Швейцарія робить внесок у забезпечення інклюзивного та ефективного надання державних послуг для потреб вразливих верств населення, зокрема соціально незахищеним і маломо-більним групам населення, людям похилого віку, батькам із діть¬ми та постраждалим унаслідок конфлікту, сприяючи посиленню демократичних інститутів і підвищенню ефективності державно¬го врядування (зокрема у підконтрольних уряду районах на сході України), широкій участі громадян, зокрема жінок, дотриманню прав людини та надаючи цільову гуманітарну допомогу.

Така діяльність сприяє відновленню, покращенню відносин між громадянами і державою та більшій соціальній згуртованості в Україні, відповідно до Цілі сталого розвитку (ЦСР) 16.

Протягом 2020-2023 років на напрям «Мир, захист і демократичні інститути» передбачено фінансування в розмірі 43,9 мільйони швейцарських франків.