Охорона здоров’я

Завданням напряму «Охорона здоров’я» є забезпечення покращення стану здоров’я населення України, особливо людей, постраждалих від конфлікту.

Пріоритетом Швейцарії є покращення якості управління у сфері охорони здоров’я, забезпечення якісних і доступних послуг первинної медичної допомоги і підвищення рівня медичної грамотності. Посилення провідних позицій загальнодержавних і місцевих органів охорони здоров’я й підвищення рівня компетентності та кваліфікації сімейних лікарів, медичних сестер/ братів та адміністраторів сприятимуть підвищенню якості та ефективності послуг на рівні первинної медичної допомоги.

Завдяки активному залученню громад і громадянського суспільства, поліпшенню якості послуг первинної медичної допомоги в поєднанні із заходами для підвищення рівня медичної грамотно¬сті населення України (зокрема чоловіки, молодь і діти) вестиме здоровіший спосіб життя та краще дбатиме про своє здоров’я, що має привести до покращення стану здоров’я та збільшення тривалості життя, відповідно до ЦСР 3.

У контексті реформування галузі загалом та з огляду на конфлікт на сході України, Швейцарія приділяє особливу увагу наданню комплексної психологічної допомоги та психосоціальної підтримки на рівні громад з урахуванням гендерних потреб.

Значна увага приділяється також проблемі гендерно обумовленого та домашнього насильства, зокрема через формування у суспільстві нетерпимості до гендерного насильства шляхом проведення просвітницьких кампаній.

 

Розрив щодо стану здоров'я між багатими і бідними продовжує збільшуватися. У багатьох куточках світу прогрес, який досягався в області охорони здоров'я протягом багатьох років, повертається до колишнього стану.

Діяльність SDC у світі