Da li mi je neophodna Šengen viza?

Ja sam državljanin Da li mi je neophodna viza (da/ne)
Srbije  ne (V13) (M:D, S)
Crne Gore   ne (V12)

(V13)
Oslobađanje od viznog režima se odnosi samo na osobe koje poseduju važeći biometrijski pasoš.

Obaveza posedovanja vize:

◾ Srpski državljani koji imaju biometrijski pasoš izdat od strane Koordinacione uprave (V);

◾  za obavljanje profesionalne delatnosti (čak ukoliko rad ne prelazi 8 dana u kalendarskoj godini).

Oslobađanje od posedovanja vize za obavljanje profesionalne delatnosti:

◾  Osobe koje poseduju dugoročnu boravišnu dozvolu izdatu od strane zemlje članice Šengenskog sporazuma ili važeću vizu D, pod uslovom da takođe poseduju priznatu i važeću putnu ispravu.

(M: D, S)
Osobe koje poseduju diplomatski ili službeni pasoš su izuzeti iz viznog režima ukoliko ulaze u Švajcarsku u oficijelnoj misiji ili iz drugih razloga, bez obavljanja profesionalne delatnosti.

(V12)
Oslobađanje od viznog režima se odnosi samo na osobe koje poseduju važeći biometrijski pasoš.

Obaveza posedovanja vize:

◾  za obavljanje profesionalne delatnosti (čak ukoliko rad ne prelazi 8 dana u kalendarskoj godini).

Oslobađanje od posedovanja vize za obavljanje profesionalne delatnosti:

◾  Osobe koje poseduju dugoročnu boravišnu dozvolu izdatu od strane zemlje članice Šengenskog sporazuma ili važeću vizu D, pod uslovom da takođe poseduju priznatu i važeću putnu ispravu.

 

Druge nacionalnosti

Za druge nacionalnosti Vas molimo da proverite listu na internet stranici Državnog Sekretarija za Migracije (SEM).

SEM – pregled putnih isprava i viznih odredba shodno nacionalnosti (Aneks 1, Lista 1: nacionalnost)

Ukoliko Vam je neophodna viza (DA), molimo Vas da predate zahtev shodno informaciji na sledećoj internet stranici:

Gde se predaje zahtev za Šengen vizu?

Ukoliko Vam nije neophodna viza (NE), možete ući u Švajcarsku, odnosno Šengen prostor i boravite u njemu do 90 dana u periodu od 180 dana bez vize.