Šengen viza za boravak do 90 dana

Da li mi je neophodna Šengen viza?

Propisi o ličnim dokumentima i vizama prema državljanstvu za boravak do 90 dana

Gde se predaje zahtev za Šengen vizu?

Spisak nadležnih organa za Vaš Šengen zahtev shodno Vašem mestu boravka

Koji su uslovi za Šengen vizu?

Neophodna dokumentacija koja se predaje zajedno sa zahtevom za boravak do 90 dana

Takse za Šengen vizu

Informacije u vezi sa taksama za Šengen vizu

Šengen Informacioni Sistem (SIS) i moji lični podaci

Informacije u vezi sa SIS, registrovanje Vaših ličnih podataka i organi ili osobe koji imaju prisup istim

Procedura u vezi za zahtevom za hitne medicinske slučajeve (ubrzani postupak)

Raspored za ubrzani termin i proces provere za medicinske ili humanitarne slučajeve (hitno medicinsko lečenje, ozbiljna nesreća, gubitak člana porodice itd.)