Gde da predam zahtev za nacionalnu vizu?

Moje mesto boravka Gde se predaje moj zahtev za vizu?
Srbija  Ambasada Švajcarske u Beogradu 
Crna Gora   Ambasada Švajcarske u Beogradu