Da li mi je neophodna nacionalna viza?

Moje državljanstvo Da li mi je neophodna viza (da/ne)
Srbija  da
Crna Gora   da

Druge nacionalnosti

Za druge nacionalnosti Vas molimo da pogledate listu na engleskom jeziku na internet stranici Državnog Sekretarija za Migracije (SEM):

SEM – Pregled putnih isprava i viznih odredbi prema nacionalnosti (Aneks 1, Lista 1: nacionalnost)

Ukoliko Vam je neophodna viza (DA), molimo Vas da predate zahtev shodno informacijama na sledećoj stranici:

Gde treba da predam zahtev za vizu?

Ukoliko Vam nije neophodna viza (NE), možete ući u Švajcarsku bez vize. Međutim, u obavezi ste da se u roku od 14 dana od ulaska prijavite u policiji za strance u Vašem mestu boravka, odnosno nadležnoj kantonalnoj službi.