Nacionalna viza za boravak duži od 90 dana

Da li želite da podnesete zahtev za nacionalnu vizu tip D (boravak duži od 90 dana)?

Molimo Vas da nas kontaktirate putem mejla na belgrade.visa@eda.admin.ch Vaš mejl treba da sadrži sledeće informacije:

  • U naslovu napisati "Predaja dokumentacije za vizu tip D".
  • U tekstu mejla napišite prezime, ime i datum rođenja osobe/osoba koje podnose zahtev.
  • Vrstu vize D za koju podnosite zahtev (spajanje porodice, priprema braka u Švajcarskoj, rad u Švajcarskoj, studiranje…).

Ukoliko već posedujete odobrenje izdato od strane nadležnih kantonalnih vlasti u Švajcarskoj, molimo Vas da nam putem mejla pošaljete skenirano odobrenje kako bismo Vam zakazali termin za predaju dokumentacije.

Da li mi je neophodna nacionalna viza?

Propisi za lična dokumenta i vize prema državljanstvu za boravak duži od 90 dana

Gde da predam zahtev za nacionalnu vizu?

Spisak nadležnih organa za Vaš zahtev za vizu shodno Vašem mestu boravka

Koji su uslovi za nacionalnu vizu?

Neophodna dokumentacija koja se predaje sa Vašim zahtevom za boravak duži od 90 dana

Šengen Informacioni Sistem (SIS) i moji lični podaci

Informacije u vezi sa SIS, registrovanjem Vaših ličnih podataka i organima ili osobama koje imaju pristup istim.

Takse za nacionalnu vizu

Informacije u vezi sa taksama za nacionalnu vizu