Održiva energija i otporni gradovi

Mere energetske efikasnosti u Padinskoj Skeli
Mere energetske efikasnosti u Padinskoj Skeli © SCO Serbia

Koji je cilj? Povećana energetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije, poboljšano upravljanje i planiranje kapacitetima gradova.


Ko su naši saradnici? Resorna ministarstva, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Grad Beograd, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije.


Šta će se postići? Primenjene mere energetske efikasnosti u javnoj infrastrukturi, povećana upotreba obnovljivih izvora energije, upotreba inovativnih tehnologija u sistemima daljinskog grejanja, poboljšani kapaciteti za planiranje i upravljanje u lokalnim samoupravama i utvrđene procedure koje omogućavaju lokalnim samoupravama da se suoče sa različitim izazovima.

Budžet: 14 miliona evra