Ekonomski razvoj i zapošljavanje

Projekat Znanjem do posla
Projekat Znanjem do posla ©Ambasada Švajcarske

Šta je cilj?

Žene i muškarci u Srbiji učestvuju u inkluzivnom i održivom ekonomskom rastu i imaju jednake ekonomske mogućnosti.

Šta će se postići?

Efikasno upravljanje javnim finansijama i unapređeno poslovno okruženje: Reforme i izgradnja kapaciteta relevantnih nacionalnih i lokalnih administracija i makroekonomskih institucija omogućavaju im da efikasno upravljaju javnim finansijama i da oblikuju povoljnije poslovno okruženje, uključujući i za trgovinu i investicije.

Unapređena konkurentnost: Ojačani ekosistemi inovacija, povećane investicije i razvoj privatnog sektora doprinose stvaranju konkurentnih preduzeća koja efikasno koriste resurse, više izvoze, i pružaju bolje poslove i prihode za žene i muškarce.

Zapošljivost i zapošljavanje: Sistem dualnog obrazovanja orijentisan ka tržištu rada i efektivno povezivanje privrede i obrazovnog sistema poboljšava inkluzivno učešće radne snage, produktivnost i plate.

Budžet: 44.5 miliona švajcarskih franaka