Švajcarska podržava refromu računovodstva u Srbiji

Press releases, 02.07.2018

Kroz nedavno pokrenut projekat reforme računovodstva u javnom sektoru, Švajcarska nastavlja da podržava Vladu Srbije u reformi upravljanja javnim finansijama. U saradnji sa Upravom za trezor i Svetskom bankom Švajcarska će do 2020. godine ostati posvećena unapređenju sistema javnog računovodstva u Srbiji.

Panelisti na otvaranju projekta Reforma računovodstva u javnom sektoru
Panelisti na otvaranju projekta Reforma računovodstva u javnom sektoru © SCO Serbia

Početak implementacije projekta „Reforma računovodstva u javnom sektoru“ obeležen je 18. juna jednodnevnim događajem u Beogradu.  Događaj je bio prilika da se okupe međunarodni i srpski stručnjaci iz oblasti javnih finansija i računovodstva. Teme na dva panela bile su reforma računovodstvenog sistema u Srbiji, kao jedan od ključnih procesa u sveobuhvatnoj reformi upravljanja javnim finansijama, kao i izazovi sa kojima se javni sektor suočava u sprovođenju ove reforme.

O značaju ove reforme svedoči i činjenica da su otvaranju događaja prisustvovali Njegova ekselencija Ambasador Švajcarske u Republici Srbiji, gospodin Filip Ge, i direktor Kancelarije Svetske banke za Srbiju, gospodin Stiven Ndegva. Jedan od glavnih govornika bio je i Andreas Bergman, profesor sa Instituta za javno upravljanje Univerziteta primenjenih nauka u Cirihu. Panelisti su podsetili publiku o vremenu koje je potrebno za sprovođenje ove značajne reforme, kao i o značaju političke posvećenosti i uključivanja svih zainteresovanih strana. 

Projekat reforme računovodstva u javnom sektoru je dizajniran da izvrši postepeni prelazak sa gotovinske osnove u računovodstvu javnog sektora na obračunsku osnovu. Harmonizovano državno računovodstvo zasnovano na obračunskoj osnovi poboljšava transparentnost, odgovornost i uporedivost finansijskog izveštavanja. Pored toga, projekat je usmeren na modernizaciju Uprave za trezor u oblasti javnog računovodstva i finansijskog izveštavanja. Ovakva modernizacija je važan korak u procesu evropskih integracija.

Švajcarska konfederacija podržava reformu računovodstva u javnom sektoru sa 1,8 miliona evra i na ovom projektu blisko sarađuje sa Svetskom bankom koja Upravi trezora pruža stručnu i tehničku ekspertizu.