Podržani novi projekti u okviru art boost support šeme


Diese Seite ist nicht auf Deutsch übersetzt. Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus:

Local news, 31.01.2024

U okviru projekta Kultura za demokratiju, Hartefakt fond podržao je novih pet organizacija kroz Art Boost Support šemu u ukupnom iznosu od 116.000 evra.

Podržani novi projekti u okviru art boost support šeme
Podržani novi projekti u okviru art boost support šeme ©Hartefakt

Podršku u okviru ove grant šeme dobile su kulturne i umetničke organizacije za sprovođenje projekata koji se bave kreiranjem okvira za stvaranje prve umetničke zadruge u regionu, kreiranjem boljih uslova rada u kulturi i kreiranjem preporuka za unapredjenje kulturnih politika, decentralizacijom i uspostavljanjem prve seoske galerije, preispitivanjem jugoslovenskog nasleđa kroz umetničke prakse, kao i kreiranjem platforme za osnaživanje savremenog pesništva.

Art Boost Support šema predstavlja podršku inicijativama i procesima u umetničkom i kulturnom sektoru koji se kreću od eksperimentalnih do strateških, od hitnih do dugoročnih, koji nisu nužno fokusirani samo na specifične umetničke projekte, već podstiču inovacije i maštu. Projekat Kultura za demokratiju ostaje posvećen kulturnim i umetničkim projektima koji razvijaju kritičko razmišljanje o prošlim i sadašnjim društvenim i političkim okolnostima. U okviru Art Boost Support šeme proširen je geografski fokus tako da obuhvata saradnju ne samo nacionalnih, već i regionalnih, prekograničnih inicijativa koje su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta Kultura za demokratiju.

Spisak svih organizacija i projekta koji sudobili podršku u okviru Art Boost Support šeme objavljen je na sajtu Hartefakt fonda. 

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od 1.945.000 evra, a sprovodi Hartefakt fond.