Хамтрагчид

Швейцарын Холбооны Улсын Гадаад хэргийн яамны удирдамжийн дагуу ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Швейцарын Элчин сайдын яамд болон Консулын газрууд ивээн тэтгэгчидтэй хамтран ажиллахаар байгуулсан түншлэлийн гэрээг бид тухайн жилийн түншүүдийн жагсаалтыг арга хэмжээ,/эсвэл төслүүдийн хамт хүргэнэ.

2021, 2022 болон 2023 онуудад Төлөөлөгчийн газар  ямар нэгэн ивээн тэтгэгч хамтрагчаас хандив аваагүй байна.