Мэдээ

Мэдээ

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн төсөл хөтөлбөрийн талаарх цаг үеийн мэдээ

Онцлох үйл явдал, арга хэмжээ

Үйл явдлууд, өдөр, хугацаа, сэдвээр ангилах,

Нийтээр амрах баярын өдөр

Швейцарын хамтын ажиллагааны газрын амрах баярын өдрүүд

Нээлттэй ажлын байр

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, түүний хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд зарлаж буй нээлттэй ажлын байр болон хангах шаардлагуудын талаарх мэдээллийг эндээс авна уу.