Жендерийн дуран: Фото түүх

Жендерийн дуран: Фото түүх

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн төсөл хөтөлбөрүүдэд жендерийн тэгш байдал, эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн төлөөллийг хэрхэн хангаж буй тухай фото өгүүллүүд

© SDC Mongolia

Ногоон алт төсөл: Малчдын тэргүүн туршлагыг хотноос хотонд дэлгэрүүлэхэд мэдээллийн технологийг ашигласан нь 

Фото өгүүлэл 

© SDC Mongolia

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл:

Иргэдийн дуу хоолой болсон эмэгтэй манлайлагч

Фото өгүүлэл 

 

© SDC Mongolia

Мэргэжлийн ур чадвар хөгжүүлэх төсөл: Ж. Энхцэцэг: Би өөрийн гэсэн барилгын компанитай болно

Фото өгүүлэл