Манай хамт олон

Стефани Бурри
Хамтын ажиллагааны дарга, Ерөнхий консул

Бэнуа Мейэр-Биш
Хамтын ажиллагааны дэд дарга, Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Н. Хосцэцэг
Санхүү, хүний нөөц захиргааны хэлтэсийн дарга

Д. Заяасайхан
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Л. Золзаяа
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Б. Батцэцэг
Санхүүгийн ажилтан

Б. Отгонтуяа
Санхүүгийн ажилтан 

Ц. Тансагмаа
Мэдээлэл харилцааны ажилтан

М. Гэсэр
Мэдээлэл, технологийн менежер

Ж. Болорцэцэг
Оффис менежер

Ш. Даариймаа
Консулын нарийн бичгийн дарга

Б. Баянбаатар
Жолооч, аж ахуйн ажилтан

Д. Балжинням
Жолооч, аж ахуйн ажилтан