Манай хамт олон

Стефани Бури
Хамтын ажиллагааны захирал, Ерөнхий консул

Бэнуа Мейэр-Биш
Хамтын ажиллагааны дэд захирал, Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Жан Рето Капаул
Санхүү,  хүний нөөц, захиргааны хэлтсийн дарга

Д. Заяасайхан
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Л. Золзаяа
Хөтөлбөрийн ахлах зохицуулагч

Г. Байгалмаа

Хөтөлбөрийн зохицуулагч

Н. Хосцэцэг
Санхүү, хүний нөөц захиргааны хэлтсийн орлогч дарга

Д. Уламбаяр
Санхүүгийн ахлах ажилтан

Б. Батцэцэг
Санхүүгийн ажилтан

Б. Отгонтуяа
Санхүүгийн ажилтан 

Ц. Тансагмаа
Мэдээлэл харилцааны ажилтан

М. Гэсэр
Мэдээлэл, технологийн менежер

Ж. Болорцэцэг
Оффис менежер

Ш. Даариймаа
Консулын нарийн бичгийн дарга

Д. Балжинням
Жолооч, туслах ажилтан

Б. Баянбаатар
Жолооч, туслах ажилтан