Posao / Radne dozvole

Obaveštenje Ambasade Švajcarske u Srbiji o prevarama sa radnim dozvolama/vizama

Ambasada Švajcarske u Srbiji vas obaveštava o postojanju prevare u vezi sa dobijanjem radnih dozvola i viza za Švajcarsku. Zahtev za radnu dozvolu podnosi direktno poslodavac iz Švajcarske, ne podnosilac zahteva.

Ambasada ne sarađuje sa agencijama. Napominjemo da su validne samo one informacije koje su objavljene na zvaničnom sajtu Ambasade.

Ambasada ne preuzima odgovornost za informacije objavljene na drugim mestima.

Informacije za strane zaposlene koji su primljeni u radni odnos u Švajcarskoj

Zapošljavanje stranih zaposlenih od strane poslodavca u Švajcarskoj podleže odobrenju. Generalna procedura je da poslodavac preduzme neophodne korake sa nadležnim kantonalnim službama u Švajcarskoj kako bi dobili neophodno odobrenje.

Ulazna viza se izdaje tek nakon što je izdato neophodno odobrenje.

Gde se predaje zahtev za ulaznu vizu za rad u Švajcarskoj?

Spisak nadležnih organa za Vaš zahtev za vizu shodno Vašem mestu boravka

Koji su uslovi za ulaznu vizu za rad u Švajcarskoj?

Neophodna dokumentacija uz zahtev za ulaznu vizu za rad u Švajcarskoj

Takse za ulaznu vizu za rad u Švajcarskoj

Informacije u vezi sa taksama za ulazne vize za rad u Švajcarskoj

Šengen Informacioni Sistem (SIS) i moji lični podaci

Informacije u vezi sa SIS, registracijom Vaših ličnih podataka i organima ili osobama koje imaju pristup istim