Partneri

U skladu sa Smernicama Minisarstva inostranih poslova Švajcarske Konfederacije o sklapanju partnerstava sa sponzorima, radi obezbeđivanja eksterne transparentnosti o partnerstvima koja su sklopile švajcarske ambasade i konzulati u inostranstvu, dostavljamo listu sponzora u tekućoj godini i podržanih događaja.

Lista naših partnera za 2024. godinu (ažurirano 10.07.2024):

Partner

Event / Project

Swiss Cultural Fund

18th Guitar Art Summer Fest

Swiss Cultural Fund

23rd International Harp Festival

Lustica Bay – The Chedi

Swiss National Day Montenegro

Radonjic Associates

Swiss National Day Montenegro

Nestlé Adriatic S - Nestlé MNE doo- Bar Kod doo

Swiss National Day Montenegro

Froneri Adriatic doo

Swiss National Day Montenegro

Švajcarski kulturni fond – Srbija

Švajcarski kulturni fond – Srbija osnovala je Ambasada Švajcarske u Srbiji u septembru 2015. godine i finansira se kroz priloge sponzora. Cilj fonda je da promoviše kulturne aktivnosti u Srbiji i na taj način doprinese pozitivnoj slici Švajcarske u Srbiji i daljem intenziviranju bilateralnih odnosa dve države.

Lista partnera koji finansijski doprinose Fondu (2023-2024):

  1. MRG d.o.o.
  2. SGS d.o.o.
  3. Prime Site One AG
  4. Sky Express d.o.o.
  5. Sika Srbija d.o.o.
  6. Absolute time d.o.o.
  7. Roche d.o.o.
  8. Barry Callebaut SEE d.o.o.
  9. Stadler Rail MGMT AG