Svečanim događajem u Palati Srbije obeležen završetak četvrtog ciklusa švajcarsko-srpskog Migracionog partnerstva

Local news, 22.03.2024

U Palati Srbije organizovan je svečani događaj povodom uspešne realizacije trogodišnjeg projekta u okviru migracionog partnerstva Švajcarske i Srbije pod nazivom ''Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji''. Ispred Vlade Republike Srbije glavni partneri na projektu su bili Komesarijat za izbeglice i migracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Svečani događaj u Palati Srbije povodom završetka četvrtog ciklusa švajcarsko-srpskog Migracionog partnerstva
Svečani događaj u Palati Srbije povodom završetka četvrtog ciklusa švajcarsko-srpskog Migracionog partnerstva. ©KIRS

Nakon tri pune godine sprovođenja projekta, svedočimo značajnim rezultatima. Događaj je bio i prilika da se uruče sertifikati predstavnicima 70 jedinica lokalnih samouprava za uspešno završene obuke kroz projekat. Obuke su obuhvatile standarde u upravljanju migracijama kao i prakse kreiranja lokalnih akcionih planova u oblasti migracija i organizovane su u sklopu Trening centra Komesarijata za izbeglice i migracije. Učesnicima događaja obratili su se Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije, Nataša Stanisavljević, Komesarka za izbeglice i migracije, Ričard Koli, šef razvojne saradnje u ambasadi Švajcarske i Donatela Bradić, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji.

Projekat je postigao značajne rezultate i većinu planiranih zadataka, i tako doprineo zajedničkim ciljevima mapiranim u švajcarsko-srpskom Migracionom partnerstvu. Komponenta koja se sprovodila u saradnji sa Komesarijatom podrazumevala je 1) podršku izradama politika i strateških dokumenata u oblasti migracija, 2) izgradnju kapaciteta i koordinaciju i 3) unapređenje zaštite ranjivih migranata. U tom smislu, obezbeđena je ekspertska podrška za izradu krovnih dokumenata javne politike i izveštaja u oblasti migracija: Strategija za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2024. do 2030. godine, sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje, Program za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period od 2024. do 2026. godine, uz prateći Akcioni plan za njegovo sprovođenje, Izveštaj o kvalitetu lokalnih planskih dokumenata u oblasti upravljanja migracijama i Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u oblasti migracija.

Ovim projektom organizovano je 25 obuka, na kojima je  učestvovalo blizu 600 predstavnika 70 jedinica lokalne samouprave, organizovane su okupacione radionice i programi psiho-socijalne podrške migrantima u ukupno 13 prihvatnih/azilnih centara (od ukupnih 17 centara), sa više od 4000 korisnika centara učesnika na radionicama. Takođe, u okviru projekta, pružena je podrška radu Komesarijata donacijom dva nova terenska vozila, nameštaja i druge opreme kojima se Komesarijat značajno približio evropskim standardima smeštaja u objektima pod njegovom nadležnošću i dodatno obezbedio pristup osnovnim uslugama migrantima koji borave u azilnim i prihvatnim centrima.

''Pred nama je još mnogo izazova, truda i zajedničkih napora jer su migracije kao demografski izazovi naša svakodnevnica, a ono što je najvažnije jeste da ispunimo naš cilj a to je da unapredimo humano i uredno upravljanje migracijama, uz poštovanje ljudskih prava migranata u skladu sa međunarodnim pravom. Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim svima vama na posvećenom radu i na podršci koju pružate Komesarijatu, u svim segmentima u kojima sarađujemo i nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa zajedničkom i više nego uspešnom saradnjom,'' rekla je komesarka Stanisavljević.

Saradnja Vlade Švajcarske i Komesarijata počela je još 1991. godine, kao humanitarna pomoć, da bi se danas ta saradnja fokusirala na savremene probleme migracija poput tokova mešovitih migracija i pružanje podrške ranjivim kategorijama migranata.

Šef razvojne saradnje Ričard Koli izrazio je veliko zadovoljstvo povodom uspešnog završetka četvrtog ciklusa švajcarsko-srpskog migracionog partnerstva, kao i uspešno sprovođenje obuka poverenika i opštinskih predstavnika, obezbeđenih u okviru ovog partnerstva. Švajcarsko migraciono partnerstvo sa državama Zapadnog Balkana, uključujući tu i Srbiju, datira još od 2009. godine. “Danas obeležavamo završetak četvrte iteracije Švajcarsko-srpskom migracionog partnerstva, i ja sam duboko uveren da je upravo ovo partnerstvo jedno od najprepoznatljivijih projekata u sklopu aktuelnog programa saradnje sa Srbijom kao i naših bilateralnih odnosa, istakao je Koli“.

„Migracije predstavljaju veoma složenu i globalnu pojavu. Postoji mnoštvo migracionih dinamika koje se trenutno odvijaju istovremeno: od mešovitih migracionih tokova, migracija radne snage, tražilaca azila, kojima je potrebna zaštita od političkog progona, i – na kraju, do onih nesrećnih pojedinaca koji očajnički traže bolju budućnost. Na kraju dana, svi sedimo u istom čamcu, i što bolje sarađujemo i koordiniramo naše agende, to će bolji biti konačni rezultat za sve nas“, zaključio je Koli.

Donatela Bradić, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji čestitala je Komesarijatu za izbeglice i migracije i ostalim partnerima na projektu, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu unutrašnjih poslova, na uspešno realizovanom projektu, unapređenoj međusektorskoj saradnji  i zahvalila se donatoru na podršci i izuzetnoj saradnji. 

Projekat „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji“, deo je Migracionog partnerstva koje Švajcarska ima sa Srbijom od 2009. godine, kada je potpisan sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi se ojačali kapaciteti za upravljanje izazovima u oblasti migracija. Ovaj projekat se sprovodio u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), a ključni partneri koji učestvuju na projektu su i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i brojne organizacije civilnog društva.