Nova inicijativa Švajcarske za podršku MSP sektora

Local news, 21.08.2023

Novoosnovani projekat "SME HUB" rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske i srpske kompanije ICT HUB.

Novoosnovani projekat "SME HUB"
Novoosnovani projekat "SME HUB" ©ICT HUB

U zajedničkom poduhvatu, dva partnera imaju za cilj ostvarivanje značajnih transformacija u jednom od najvažnijih delova srpske ekonomije - sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP). Kroz SME HUB, MSP će imati jedinstvenu priliku da iskoriste svoj potencijal, prošire poslovanje i postanu konkurentni na globalnom tržištu. Na taj način, srpske proizvodne firme će stvoriti poboljšane radne uslove, posebno za žene i ranjive grupe, i nove mogućnosti za zapošljavanje, istovremeno smanjujući svoj ekološki uticaj.

Planirano je da 80 MSP-a prođe kroz proces transformacije, dok će preko 400 lokalnih firmi biti upoznate sa prednostima saradnje sa multinacionalnim i velikim domaćim kompanijama, gde će mnoge od njih na kraju postati direktni dobavljači. Osim toga, projekat će podsticati saradnju i partnerstva sa raznim institucijama poput Razvojne agencije Srbije, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), banaka i drugih relevantnih aktera. Više informacija se može pronaći na SME HUB sajtu.

Projekat "SME HUB" podržava Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), sa 6,2 miliona švajcarskih franaka, dok je ukupna vrednost projekta preko 7 miliona švajcarskih franaka. Projekat će sprovoditi ICT HUB u narednih pet godina.