Projekat Kultura za demokratiju: Otvoren četvrti javni poziv

Local news, 08.11.2023

U okviru švajcarskog projekta Kultura za demokratiju raspisan je novi poziv za dostavljanje predloga za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata. 

Projekat Kultura za demokratiju: Otvoren četvrti javni poziv
Projekat Kultura za demokratiju: Otvoren četvrti javni poziv ©Heartefact

Kroz projekat Kultura za demokratiju biće pružena podrška nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da podstakne kritičko i kreativno razmišljanje na društvene teme koje su od važnosti za razvoj lokalnih zajednica. Do sada je kroz ovaj projektni mehanizam podržano 40 inicijativa.

Ovaj otvoren poziv se odnosi na grantove za kulturne i umetničke projekte koji imaju za cilj da podrže realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.

Aplikacije se mogu podneti do 01. decembra 2023. godine u 17 h. Popunjeni formulari za projektne predloge podnose se preko Hartefaktovog onlajn sistema za apliciranje. Detaljne informacije o pozivu, instrukcije za onlajn apliciranje kao i aplikacioni formulari mogu se preuzeti na sajtu Hartefakt fonda (opcija Fond - Granting - Grantovi za kulturne i umetničke projekte). Za pomoć pri apliciranju, dodatna pitanja i nedoumice, zainteresovani mogu se obratiti timu projekta Kultura za demokratiju na cfdproject@heartefact.org

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora u Srbiji kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021.godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od EUR 1.945.000 , a sprovodi Hartefakt fond.