100.000 neregistrovanih objekata uvedeno u poresku evidenciju

Local news, 12.08.2019

Program „Reforma poreza na imovinu“ koji podržava Vlada Švajcarske, pomogao je da 44 opštine u Srbiji registruju 100.000 novih i oporezivih objekata u svojim lokalnim zajednicama. Novi poreski obveznici obezbediće veće prihode svojim opštinama i na taj način povećati njihovu finansijsku autonomiju. Pored toga, lokalne samouprave će poboljšati dijalog sa građanima o načinu na koji će se prihodi od prikupljenog poreza koristiti za javna ulaganja, tako da se ovim putem dodatno ojačava veza između građana i lokalnih vlasti.

Svečana ceremonija dodele nagrada, na kojoj će predstavnici Švajcarske nagraditi pet najuspešnijih opština za njihov trud u ovom poduhvatu sa ukupnim iznosom od 870,000 evra, biće održana 28-og avgusta.

Više informacija o sprovedenim aktivnostima možete pronaći u nastavku:

Tanjug članak

Blic članak

Bizlife članak

Nasi u svetu članak