Teme/domenii de activitate

Guvernare locală

Domeniul de Guvernare Locală are ca scop sporirea participării la dezvoltarea locală și la procesul decizional, îmbunătățirea în continuare a furnizării de servicii publice în zonele rurale și promovarea unei descentralizări reale .

Dezvoltare economică și ocuparea forței de muncă

Intervențiile elvețiene din acest domeniu abordează trei lacune majore, legate de cererea de forță de muncă (deficitul de locuri de muncă), cererea de ofertă de forță de muncă (deficitul de competențe) și de neconcordanța dintre acestea (deficitul de guvernanță pe piața muncii).

Program de Granturi Mici

Prin intermediul Programului de granturi mici, Biroul de Cooperare Elvețiană în Moldova sprijină diferite inițiative locale.

Sănătate

Datorită realizărilor sale din trecut și a bunei reputații, Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare se află într-o poziție ideală pentru a sprijini Moldova în soluționarea lacunelor rămase în sectorul sănătății.

Ajutor umanitar

De la începutul agresiunii militare rusești asupra Ucrainei în februarie 2022, Elveția a contribuit la răspunsul la refugiați, punând accentul pe asistența în numerar, sănătate, spălare și sectorul de protecție socială.