Úkoly velvyslanectví


Jako oficiální zastoupení Švýcarska pokrývá velvyslanectví svými aktivitami a kontakty všechny oblasti diplomatických vztahů mezi Švýcarskem a Českou republikou. Zastupuje a podporuje švýcarské zájmy, zejména v oblasti politiky, obchodu, financí, práva, vědy, vzdělávání a kultury.

Velvyslanectví podporuje všeobecně spolupráci mezi švýcarskými a českými orgány. Zatímco úzké kontakty s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem financí, Ministerstvem obchodu a průmyslu hrají obzvláště důležitou roli, udržuje se rovněž specifický kontakt s jinými odbornými ministerstvy (jako je zdraví a životní prostředí).

Jedním ze zaměření činnosti ambasády je sledování a analýza politického a hospodářského vývoje z hlediska jejich významu pro Švýcarsko. Za tímto účelem je velvyslanectví také v pravidelném kontaktu se švýcarskými firmami a Hospodářskou komorou Švýcarsko - Česká republika, se kterou úzce spolupracuje a v případě potřeby jim poskytuje podporu.

Ambasáda podporuje spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání. Má ústřední roli při navrhování a provádění konkrétních spoluprací mezi Švýcarskem a Českou republikou.

Další zaměření je na oblast kultury a veřejné diplomacie. Udržování a podpora kulturních kontaktů a výměn, jakož i organizace nebo podpora kulturních projektů vytvářejí mosty mezi zeměmi a kulturami a podporují vzájemné porozumění. Účelem celé řady dalších akcí je zprostředkovat obecně pozitivní obraz Švýcarska, který je mnohem více než jeho (pozitivní) klišé: inovativní, kreativní, spolehlivý, multikulturní, nezávislý a demokratický, sportovní, solidární atd.

Velvyslanectví konečně podporuje Švýcary a Švýcarky žijící v ČR i švýcarské turisty nacházející se v nouzi, pokud možno přímo nebo ve spolupráci s odpovědným Regionálním konzulárním centrem ve Vídni. Slouží jako kontaktní místo pro dotazy týkající se Švýcarska a zprostředkovatel pro kontakty s příslušnými kancelářemi ve Švýcarsku a v zahraničí.