Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice

Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace
Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace © FDFA

Velvyslanectví jako oficiální zastoupení Švýcarska pokrývá svými aktivitami všechny tématické oblasti diplomatických vztahů mezi oběma vládami. Zastupuje zájmy Švýcarska v záležitostech politiky, hospodářství, financí, právního řádu, vědy, vzdělávání a kultury.

Úkoly velvyslanectví

COVID-19

Vstup na území České republiky je pro cizince možný jen z nezbytných důvodů.   Na frekventovaných místech je povinné nosit respirátory.  

Před příjezdem do České republiky ze Švýcarska platí ohlašovací povinnost, při příjezdu je třeba předložit negativní výsledek antigenního nebo PCR-testu. Během 5 dní po příjezdu je třeba podstoupit PCR-Test. Do předložení negativního výsledku je třeba dodržovat karanténu. 

Další informace a výjimky najdete na následujících stránkách: 

Informace k podmínkám tranzitu přes území Německa a  Rakouska: 

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

Rakouské velvyslanectví v Praze

 

Příjezd do Švýcarska: osoby, které se v posledních 10 dnech zdržovaly v České republice, musejí splnit následující podmínky:

Negativní PCR-Test (ne starší než 72 hodin) a povinnost karantény. Tuto desetidenní karanténu lze ukončit nejdříve sedmý den s negativním výsledkem antigenního nebo PCR-testu.

Registrace kontaktní údajů je nutná při příjezdu všemi dopravními prostředky: swissplf.admin.ch

Dále je nutné do dvou dnů po příjezdu kontaktovat místně příslušný kantonální úřad. 

Povinnosti předložení negativního testu při příjezdu jsou zproštěni: děti do věku 12 let, osoby, které test nemohou podstoupit ze zdravotních důvodů (nutno doložit), a cestující v letecké přepravě, kteří přes letiště ve Švýcarsku pokračují letecky dále (tranzit) a neopustí tranzitní prostor.  

Povinnosti předložení negativního testu při příjezdu a karantény jsou  dále zproštěny osoby, které se v posledních 90 dnech nakazily s COVID-19 a jsou vyléčeni. Toto musí být doloženo lékařským potvrzením. 

Povinnosti předložení negativního testu, registrace kontaktních údajů  a karantény nepodléhají osoby, které územím Švýcarska projíždějí osobním vozem s cílem a možností dále cestovat do jiné země. 

Podrobné informace najdete na: Příjezd do Švýcarska.

Nařízení o opatřeních v boji proti Covid-19 v mezinárodní osobní přepravě 

Ve Švýcarsku na federální úrovni informuje Federální úřad veřejného zdraví BAG obyvatelstvo o opatřeních proti  koronaviru COVID-19. 

Co radí FDFA? Pod tímto odkazem najdete odpovědi na nejčastější otázky švýcarských občanů, kteří jsou na cestách či se zdržují v zahraničí. 

V naléhavých případech se prosím obraťte na linku pomoci EDA (nepřetržitě 24 hodin) tel. +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33,  helpline@eda.admin.ch

Slovo velvyslance na úvod

Zdravice velvyslance, velvyslankyně

Program

Akce jsou vyhledatelné podle data, klíčového slova a tématu

Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce

koordinuje finanční prostředky a projekty švýcarského Příspěvku k rozšíření EU v místě

Volná pracovní místa

Nabídka pracovních míst a požadavky pro stážisty